Νέο ECDL

Base ECDL
Επεξεργασία Κειμένου - Word Processing

Επεξεργασία Κειμένου - Word Processing

Υπολογιστικά Φύλλα - Spreadsheets

Υπολογιστικά Φύλλα - Spreadsheets

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Online Essentials

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Online Essentials

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων - Computer Essentials

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων - Computer Essentials

Standard ECDL
Παρουσιάσεις - Presentation

Παρουσιάσεις - Presentation

Χρήση Βάσεων Δεδομένων - Using Databases

Χρήση Βάσεων Δεδομένων - Using Databases

Advanced ECDL
Advanced Επεξεργασία Κειμένου - Advanced Word Processing

Advanced Επεξεργασία Κειμένου - Advanced Word Processing

Advanced Υπολογιστικά Φύλλα - Advanced Spreadsheets

Advanced Υπολογιστικά Φύλλα - Advanced Spreadsheets

Advanced Παρουσιάσεις - Advanced Presentation

Advanced Παρουσιάσεις - Advanced Presentation

Advanced Βάσεις Δεδομένων - Advanced Database

Advanced Βάσεις Δεδομένων - Advanced Database

Διαγνωστικό ΤΕΣΤ

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2016-17

προηγούμενος μήνας Ιούλιος 2018 επόμενος μήνας
ΚΔΤΤΠΠΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Αρχή